Reconstructie, restauratie en camouflage

Reconstructie, restauratie en camouflage van het lichaam

Deze zorgen kunnen toegepast worden bij alle vormen van trauma en geweldpleging, vaak zal een combinatie noodzakelijk zijn.

  • reconstructie: één of meerdere lichaamsdelen in zijn oorspronkelijke vorm herstellen met behulp van chirurgische technieken en materialen (debrideren, pinning, schroeven, bouten, platen, bedrading,…)
  • restauratie: het opknappen en/of herstellen van diverse defecten en structuren, vaak na een reconstructie met behulp van specifieke methoden (spiegeltechniek, 3D,…) en materialen (hechtdraad, lijm, restauratiewax,…)
  • camouflage: het onzichtbaar maken en wegwerken van in hoofdzaak afwijkende huiddefecten en onnatuurlijke kleuren met behulp van make-up en/of airbrush


Belangrijk:

Een thanatopractor heeft een inspanningsverbintenis maar géén resultaatsverbintenis.
Het ontbreken van bot, weefsels en spieren maakt dat welke technieken er ook toegepast worden het beeld zoals bij leven nooit verkregen kan worden, het is echter de bedoeling om een maximale herkenbaarheid te realiseren zodat de nabestaanden toch visueel afscheid kunnen nemen van hun dierbare.

Meer over:

Wikkeltextiel

24/24 steeds bereikbaar
ook op zon- & feestdagen