24/24 steeds beschikbaar | contact

Funerair & forensisch
transport

Funerair & forensisch transport

Funerair & forensisch transport

Thana-lab is een onafhankelijke onderneming actief in de uitvaartsector met als kerntaak het transport, berging en evacuatie van overledenen ten dienste van de funeraire- en medicolegale sector. Onze standplaats is gevestigd in Aalter, centraal gelegen op de grens met Oost & West-Vlaanderen om alle opdrachtgevers zo snel mogelijk te kunnen bedienen.

Transport

Wij verzorgen het vervoer van overledenen van op en naar om het even welke locatie voor diverse opdrachtgevers:

van

naar

Beslissing transport

De opdrachtgever bepaalt naar welke locatie de overledene dient overgebracht te worden en wanneer, centraal hierbij staat overleg met de opdrachtgever. De urgentiegraad van een opdracht is medebepalend voor de uitvoering van meerdere opdrachten. Openbare plaatsen krijgen steeds de absolute voorrang op een huisadres en een zorginstelling ongeacht de opdrachtgever en dit om evidente redenen. Communicatie is hier steeds het sleutelwoord.

Berging

Vaak worden overledenen aangetroffen na melding van ernstige geurhinder door de buren, appartementsbewoners of zorgverstrekkers. Niet zelden blijkt de persoon reeds dagen of weken overleden en is er sprake van (ver)gevorderde ontbinding. Deze stoffelijke resten dienen geborgen te worden en dit is één van onze kerntaken. Thana-lab beschikt over ruime expertise, specifieke materialen en ervaring om dergelijke opdracht op een professionele wijze uit te voeren.

Evacuatie

Thana-lab beschikt over de modernste evacuatiemiddelen- en materialen om een overledene op een ergonomische, veilige en deskundige wijze te evacueren, het is dan ook zelden dat onze dienst de hulp dient in te roepen van derden. Enkel indien er sprake is van onveilig werken op grote hoogte, extreme of bijzondere omstandigheden doen wij een beroep op de brandweer na overleg met de opdrachtgever.

Inbeslagname lichaam

Indien het een onnatuurlijk overlijden betreft (ongewoon, verdacht, gewelddadig of onbepaald) dienen wij de overbrenging uit te voeren naar de locatie die de gerechtelijke overheden aanduidt, hetzij een uitvaartcentrum, een ziekenhuis of een forensisch centrum.

Identificatie

Bij een inbeslagname lichaam voorzien wij de overledene steeds van een geel identificatie-polsbandje met naam en uniek nummer, verzegelen wij de lijkwade ter hoogte van de ritssluiting met eveneens een uniek nummer, daarnaast voorzien wij de lijkwade van een identificatiesticker. Beide zegelnummers worden in het PV opgenomen.

Attesten

Alle noodzakelijke documenten en attesten met betrekking tot een overlijden hebben wij aan boord ten behoeve van de vaststellende arts (huisarts, MUG-arts) of de politionele & gerechtelijke overheden:

Facturatie

24/24 steeds bereikbaar
ook op zon- & feestdagen